sofiq
България

Вече може да се вади с ПИК е-свидетелство за съдимост

sofiq
Вече всеки гражданин може да заяви и получи свидетелството си за съдимост по електронен път от всяка точка на страната независимо от месторождението и адресната си регистрация и независимо дали е осъждан или не. Това заяви министърът на правосъдието Крум Зарков, който представи в четвъртък нова е-услуга през централизирана автоматизирана информационна система “Съдебен статус” (ЦАИС).

Досега гражданите можеха да заявят и получат свидетелство за съдимост през интернет и чрез електронен подпис само в случаите, в които те не са осъждани. Вече това ще е възможно и чрез персонален идентификационен код (ПИК), издаден от приходната агенция, както и чрез облачен квалифициран електронен подпис (КЕП).

“С надграждането на ЦАИС се разшири обхватът на служебното и електронното свидетелство за граждани, като е предвидено издаване и за осъждани лица, както и за лица, родени извън територията на страната, които притежават българско гражданство”, заяви Зарков, цитиран от ведомствения пресцентър.

Издадените свидетелствата за съдимост ще съдържат QR код, който гарантира автентичността им пред органите за които са предназначени, обясни началник на отдел “Специализирани информационни системи и електронни услуги” в правосъдното министерство Любов Бончева.

Обновената система вече е свързана с ECRIS (Eвропейската система на регистрите за съдимост). Така информацията за осъдени български граждани на територията на страни от ЕС ще се записва своевременно в системата “Съдебен статус” и ще бъде достъпна за всички бюра съдимост.

Значително ще се скъсят и сроковете за получаване на отговор до бюрата по съдимост дали едно лице е изтърпяло наказанието си.

Предстои и включването на Единната информационната система на съдилищата към “Съдебен статус”, като по този начин там ще се получават директно бюлетините за съдимост от цялата страна.

Предвидена е и автоматизация, която ще напомня кога е настъпила реабилитация и това обстоятелство ще бъде отразявано веднага в бюлетините за съдимост, коментира председателят на Районен съд Перник – Михаил Алексов. С надградената ЦАИС отпада и ангажиментът на районните съдилища да съхраняват голям документооборот, което е бреме за всяка администрация, допълва той.