BG
България Новини Свят

Започни да говориш в България

България: първа кръгла маса. Разширеното частично споразумение за спорт (EPAS) и българското Министерство на младежта и спорта организираха съвместно първата национална кръгла маса в рамките на проекта „Започни да говориш“. Събитието се проведе на 22 ноември в София, за да изгради основите на пътната карта за ефективно прилагане на защитата на децата в политиката в спорта и системата от роли на служителя по защита на детето (CSO) на национално ниво. Срещата беше открита от Петър Бучков, заместник-министър на младежта и спорта на България, и Ирена Гуидикова, ръководител на отдел „Права на децата и спортни ценности“ на Съвета на Европа. Елена Казеро, старши ръководител на проекта в EPAS, представи проекта Start to Talk и методологията за разработване на пътната карта. Петя Косева, български национален координатор на „Започни да говориш“ и старши съветник в Министерството на младежта и спорта, обясни участието на България в проекта. В срещата участва и националният експерт по проекта Петя Димитрова. Проучване на документи относно националната политика за защита на децата, процеса на проектиране на пътната карта и създаването на спортни роли на организациите на гражданското общество бяха представени от Бруно Авелар Роса и Мигел Нери, международни експерти от Qantara Sports. Laura Whapham, старши консултант в отдела за закрила на детето в спорта на NSPCC, анализира системата от роли на организациите на гражданското общество в Обединеното кралство. След това участниците бяха поканени да споделят идеи за подобряване на ефективността на защитата на децата в спортната политика и проведоха обмен на мнения относно установяването на ролите на ОГО в България. След тази среща секретариатът на EPAS и националният координатор ще определят членове на основната група и ще започнат консултации по проекта на национална пътна карта. Резултатите от тази работа ще бъдат представени на управителния комитет на „Започни да говориш“ в България. Start to Talk подпомага националните органи, отговорни за спорта, при изготвянето на специфични за страната пътни карти за ефективно развитие и прилагане на защитата на децата в спортните политики, включително конкретни стъпки за създаване на роли на служител по защита на децата (CSO) в спорта.