Select Page

Търси се Поддръжкка

Търси се Поддръжкка
Търси се   Поддръжкка/Handy man  за работа в хотел намиращ се  в Централен Лондон. Започване на следващия ден . Постоянен трудов договор, пълна работна седмица,платен годишен отпуск. Необходимо е поне начално  ниво английски език! За повече информация можете да позвъните на: 447557785300 / 0207 993 8110

Indeed