Carpet Cleaners Обяви за Работа

ТЪРСИМ ЧИСТАЧИ НА КИЛИМИ ЗА ЮЖЕН ЛОНДОН

Идеалният
кандидат:

– има опит в professional
carpet and upholstery cleaning
– мъж (поради тежестта на техниката)
– притежава професионална техника – industrial machine such as Ninja,Prochem or
Enforcer,etc.
– може да покрива следните лондонски области – South, South-East, South-West and
Central London
– работи с професионални материали за почивстане

Работи се на събконтракторски
принцип. При интерес и за повече информация, търсете Мария на 02035407534 или
ни пишете на maria@getvan.co.uk