ABV services London Logo
Новини

Трудовите права по време на локдаун

От понеделник България влезе в третия си локдаун. Хиляди хора работят от дома, докато други от над година не са стъпвали в офиса. Много от тях не знаят какви трудови права имат на работното си място. Какво работно време трябва да спазвам и мога ли да си взема платен отпуск за този период? Признава ли се неплатеният отпуск за стаж? На тези и други въпроси за трудовите ни права отговаря д-р Тодор Капитанов – юрист по трудово право, експерт в КНСБ и основател на първата безплатна платформа за решаване на трудови казуси Mywork.bg. Според законодателството в България разпоредбите на Кодекса на труда и другите нормативни актове, уреждащи трудовите правоотношения, важат на територията на цялата страна и обхващат всички работници, без значение дали те извършват дейности от постоянното си работно място, или го извършват от разстояние (например режим на хоум офис). Това означава, че всички законови права, свързани със заплащане, работно време, почивки и отпуски, обезщетения, безопасни условия на труд и др., следва да бъдат прилагани по абсолютно същия начин, каквото е приложението им в нормална работна обстановка. Ангажиментите както на работника, така и на работодателя към спазването на правата и задълженията по закон и договор помежду им следва да бъде непроменен. В условията на локдаун и извънредна епидемиологична обстановка важат и действат допълнителни законови разпоредби, уреждащи следните трудови права, най-важните от които са следните: Когато поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 4 месеца трудов стаж. Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на: – бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; – майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; – работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; – работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст; – работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; – трудоустроен работник или служител; – работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. До 90 работни дни неплатен отпуск ще се признава за трудов стаж и здравноосигурителните права ще са без прекъсване и през 2021 г. (това дава възможност на хората да придобият и запазят осигурителни права  за пенсия, обезщетения за майчинство, безработица, болест) за по-продължителен период от време.)  Хората в неплатен отпуск няма да губят пенсионни права заради прекъсване на стажа. Работниците трябва да платят здравни вноски от 26 лв. на месец, за да не загубят здравноосигурителните си права докато са в неплатен отпуск. Преизчисляват се по служебен ред личните трудови пенсии, като след 1 януари 2021 г. личните трудови пенсии ще се преизчисляват по служебен ред, с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането или след последното преизчисляване на пенсията. Служебното преизчисляване ще се извършва считано от 1 април 2020 г. Удължен е срокът на експертните решения на Трудово-експертните лекарски комисии (ТЕЛК) и Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане с изтекъл срок продължават действието си по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка и три месеца тяхната отмяна. ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. *Д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултирал е водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.