Новини

Починалите в Ловеч се погребват в кални локви и прясно изкопани гробове пълни с вода, на една обикновена нива! – Lovech Today – News and comments

Не знам какви хора сте! Каква Община сте,  какви  “Обреди” имате! Но да погребвате починалите в нива, в изкопи пълни с вода …
Павлин Иванов

Неприятно, но такава е истината, за съжаление, в областният център Ловеч. Един иначе прекрасен град.
Община Ловеч, чрез бюджетната си дейност “Обреди”, погребват хората в нива, в земеделска земя. В буквален смисъл. На терен, който е очевидно непригоден да бъде гробища. Но това очевидно не е достатъчно незаконно и лошо. Изкопаните гробове са пълни с вода, заради наличие на подпочвени води, които ерозират както терена, така и самите гробове с положените в тях хора.
От справка в публичният регистър на електронният портал КАИС на  Агенция по геодезия, картография и кадастър, абсолютно всеки може да провери, какви са очертанията на въведеният в експлоатация гробищен парк “Скобелево” в Ловеч.
От снимката се вижда, че законните гробища са в “поземлен имот 43952.76.103, област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч, м. ……, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Гробищен парк, площ 85664 кв. м, стар номер 10300,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК”.
В съседен парцел, собственост на Община Ловеч, по справка на Кадастъра – “Поземлен имот 43952.76.8, област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч, м. МАРЪШКОТО, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 5354 кв. м, стар номер 076008,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК”
Точно в този парцел – нива, някой е решил да започне да погребва хора. Отново от снимка на Кадастъра се вижда, че нивата е запълнена на 1/3 приблизително с гробове.
От сателитна снимка на Google maps, която е по-скорошна, се вижда нещо още по-лошо. Още 1/3 от нивата е запълнена с гробове. В нещо, което не може да бъде гробищен парк. В нещо, за което всеки човек, без нужда да има образование или специални знания, може да види, че се наводнява.
Но още по-лошото е, че вместо Община Ловеч и Общински съвет Ловеч да предприемат реални действия за законно разширяване на гробищен парк “Скобелево”, те затваряйки си очите, продължават да погребват хора и в останалата 1/3 от нивата.
Снимките и видеото са от днес следобед. Разбира се, че те говорят достатъчно. Разбира се, че това, което виждате е обективната действителност и то точно днес. И разбира се, кмета Маринова и шефката на БД “Обреди” не казаха истината на тяхната пресконференция!
Починалите се погребват в кални локви и прясно изкопани гробове пълни с вода, на една обикновена нива!
Ще ви припомня, че преди няколко дни, кмета на община Ловеч Корнелия Маринова, Председателят на Общински съвет Ловеч Петър Цолов и шефката на бюджетна дейност “Обреди” дадоха пресконференция по темата с гробищата и погребенията. И макар публичната сграда на градското самоуправление да беше изпълнена с полиция и общински охранители с цел да не допуснат човека дал мощен тласък на нерегламентираните практики на Общината и нейната бюджетна дейност – Симон Милков, самите представители на властта разказаха достатъчно.
В отговор на въпрос дали новият парцел, в който се извършват погребения на Скобелевските гробища, кмета Маринова заяви, че не знае. Знае само, че не се изисква ОВОС. Каза, че ще провери и ще информира медиите. Разбира се, проверката е дълго и сложно нещо, следователно, някога ще стане.
Но по-конкретна беше шефката на БД “Обреди” Таня Тинчева. На уточняващият въпрос – въведен ли е в експлоатация (бел. р. – има ли статут на гробищен парк), общинската служителка твърдо заяви, че няма въвеждане.
На въпроса, извършват ли се погребения там, Тинчева също беше категорична – не, не се извършват.
Истината обаче е различна. В нивата, в гьоловете, се погребват починали. Близките на починалите нямат избор, защото законните места в гробищен парк “Скобелево” са изчерпани. А нов, законен, въведен в експлоатация гробищен парк или негово законнно разширение, просто няма.
Знам, че починалият си е починал, но не е човешко да принуждаваш хората да гледат как полагат близките им в тази нива. Не знам кой е измислил тази схема. Не знам кой си е сложил главата в торбата с цялото това варваство, без извинение.
Тъй като кмета на община Ловеч Корнелия Маринова не дава брифинги и пресконференции от години, за да не й се задават актуални въпроси свързани с живота на гражданите в Ловеч и 34-те села на общината, ще помоля този, който я накара да излезе пред камерите и микрофоните, да направи още едно добро дело:
Да даде правилен съвет на г-жа Маринова за нейното бъдеще.
 
Уважаеми читатели,
За подобен проблем съм писал още 01.07.2015 г. За съжаление, тогава проблема не намери подкрепа и остана. През 2021 г. писахме за конфликта между Община Ловеч и траурните агенции. Отново всичко остана в нищото.
Няма как да не отбележа, че благодарение на Симон Милков и неговият канал Шибанистан, всичко около тази тъжна и неприятна тема влезе във фокуса и по един или друг начин, лично аз съм убеден, скоро ще има резултати.
От днешните снимки може да добиете впечатление какво е състоянието, нивото на поддръжка и изобщо отношението на местната власт в Ловеч към починалите.


Доволни ли сте от резултатите от изборите за народни представители?

Виж резултата
Необразованият човек не само се управлява по-лесно, но той още по-лесно може да стане плячка на идиотски внушения.
Въведете своя имейл адрес, за да се абонирате за “Ловеч днес” и да получавате известия за нови публикации по имейл.


© 2008 Ловеч днес – новини и коментари Сайтът е собственост на “Иванов Комюникейшънс” ЕООД Всички права запазени
You must be to post a comment.