ABV services London Logo
Услуги

Поправка на компютри

Поправка на компютри
Оформяне на автобиография и мотивационно писмо
Съдействие на студенти и уроци по компютърна грамотност
07477671718 Костадин
spasov.kostadin@gmail.com
✓ Преинсталация / оптимизация на Windows – от £40.
✓ CV / Мотивационно писмо – от £30.