lom
България

Обновяват три знакови културни сгради в Лом

Проектът „Развитие на културната инфраструктура в община Лом“, който предвижда основен ремонт на Историческия музей и сградите на някогашното девическо училище и къщата-музей „Димитър Гинин», получи одобрение за финансиране от Управляващия орган на Оперативна програма “Региони в растеж“, съобщават от местната община.

Обновяването на трите знакови културни сгради е на стойност 1 909 735 лв., от които 1 460 015 лв. са безвъзмездна финансова помощ, 413 720 лв. ще бъдат осигурени от „Регионален фонд за градско развитие“ и 36 000 лв. – собствен принос на Община Лом.

Сградите на Историческия музей, девическото училище и къщата-музей „Димитър Гинин“ (и бивш клуб „Ретро“) от години са в лошо състояние и се нуждаят от основен ремонт. Проектът включва и доставка на обзавеждане и оборудване на трите обекта, изработване на тематико-експозационен план на музея, подобряване на условията и достъпа до културен живот на гражданите, включително и осигурявене на достъпа на хората с увреждания.

Изпълнението на проекта „Развите на културната инфраструктура в община Лом“ предвижда провеждането на процедури за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности, сторителен и авторски надзор, публичност и прозрачност при организацията и управлението на проекта.