България

Министерството на културата с официална позиция за правата на Дунавското хоро

Във връзка със запитвания относно използването на “Дунавско хоро” в новогодишната нощ, Министерство на културата напомня, че правата за публичното използване на музикални, литературни или аудио-визуални произведения по закон се уреждат предварително от организаторите на събитията.
Съгласно Чл. 18. ал. (1) от Закона за авторското право и сродните му права, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. За използване се смятат действия като възпроизвеждането на произведението, разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението, както и публичното представяне или изпълнение на произведението.
Съгласно чл. 58 ал. (1) от Закона за авторското право и сродните му права авторът на музикално, литературно или аудио-визуално произведение, което е разгласено, дава предварително и писмено съгласие за публично изпълнение на живо или чрез запис, за излъчване по безжичен път, за предаване или препредаване по кабел и за предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до произведение или до част от него на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.
Съгласието може да се даде индивидуално от автора или неговите наследници, чрез регистрирана организация за колективно управление на права или чрез регистрирано независимо дружество за управление на права, освен ако в закона е предвидено друго.
Договорите, с които се отстъпва правото за публично изпълнение на произведения по време на концерти, се сключват с лицата – организатори на концертите, които осигуряват мястото на провеждането, технически и други средства, участието на изпълнителите и разгласяването на концертите, независимо за чия сметка става това.
Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт, считано от 1 януари на следващата година. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.
️Държавата не е собственик на правата и тиражираните твърдения в този дух са неверни, предаде БНТ.
СНИМКА: Николай Литов