ABV services London Logo
Обяви за Работа

Кладери и помощници за кладинг

Набираме работници за позицията кладери и помощници за кладинг. Обекта се намира в Woking, моля да звънят само кандидати със собствен транспорт.

07786 996 200