цар борис3 в Битоля
Новини

И цар Борис III предизвиква нетърпимост в македонците

Министърът на правосъдието на Северна Македония Кренар Лога реши, че името “Цар Борис III” не може да бъде използвано в страната. Комисията за използване на личните имена подкрепи това становище, като заяви, че използването на името на цар Борис III в наименованието на българско културно сдружение в Охрид “предизвиква напрежение и нетърпимост в обществото”. Министерството на правосъдието заяви, че се придържат към разпоредбите на Закона за сдруженията и фондациите и ще внесат решението в Централния регистър на Република Северна Македония за заличаване на регистрацията на сдружението. Това не е първият случай, когато се забраняват сдружения със спорни имена, като промените в закона, направени от македонския парламент, имат ретроактивно действие и бяха насочени към българските клубове. Единствените потърпевши от 17 000 организации са българските клубове. Тези действия водят до нормализиране на отношенията между България и Северна Македония и могат да забавят процесът на евроинтеграция на Северна Македония.