Новини

Двойна Стая

На 01-ви Януари 2019 година се освобождава двойна стая на 35 Granden Road, Norbury, London, Croydon, SW16 4ST; стаята е подходяща за двойка и цената и е £160,00 лири. Телефон за контакт 07586555371