Други Услуги

Английски език за начинаещи и за напреднали

 

Описание на обучението

Стартира обучение по английски език за начинаещи от 02.03.2019 и за напреднали от 02.03.2019год.САМО £175

Заповядайте на място за да наблюдавате един час при нас.

телефон:07459702621 Георги Георгиев

А2.1 Pre- Intermediate 33 УЧЕБНИ ЧАСА или А1.1 Elementary 30 УЧЕБНИ ЧАСА

ПЛАТЕТЕ НА ДВЕ ВНОСКИ ПЪРВА ВНОСКА ДЕПОЗИТ £50 ВТОРА ВНОСКА £125 Общо:£175

Започва обучение за напреднали от 02.03.2019год. и за начинаещи от 02.03.2019  по английски език на Адрес:Haverstock school, 24 Haverstock hill, post code:NW3 2BQ

А2.1 Pre- Intermediate 33 УЧЕБНИ ЧАСА

Учебен център „Рая”Лондон  организира обучение по Английски език ниво А2.1 Pre- Intermediate разделено в два модула подходящо както за възрастни, които са изучавали езика, имащи нужда от освежаване на позабравени познания, така и за хора желаещи да продължат да развиват знанията и уменията си по aнглийски език придобити в предходно ниво.

Обучението се извършва по учебна система: New English File

Обучението включва следните езикови компоненти:

Граматика: Преговор на граматиката в предходното ниво и надграждане.

Нови надграждащи елементи: Изречения с условие от 0 и 1ви тип; Диференциация на употребата между Минало просто и Минало продължително; Used to; Модални глаголи should, Must, Have to; наречия; Страдателен залог; Сегашно перфектно продължително време; Фразови глаголи.

А1.1 Elementary 30 УЧЕБНИ ЧАСА.

Учебен център „Рая” Лондон организира обучение по английски език ниво А1.1 Elementary разделено в два модула подходящо, както за възрастни, които никога не са изучавали езика, така също и за хора имащи нужда от освежаване на позабравени знания.

Обучението се извършва по учебна система: New English File

Обучението покрива следните езикови компоненти:

Граматика: лични местоимения; притежателни местоимения; сегашно просто време; сегашно продължително време; минало просто време; минало продължително време; сегашно перфектно време; бъдеще просто време; Going to ; степенуване на прилагателни; множествено число на съществителните имена; някои най-често употребявани фразови глаголи в английския език.

Часовете са тематично обособени и структурирани така, че да развиват и четирите умения за пълноценно владеене на Английски език.

Използваме много допълнителни материали и съвременни методи за преподаване на Английски като чужд език.

В края на обучението курсистите полагат изпит. Постигналите резултат по-висок от 74% получават сертификат.

Цената на обучението е £175

Учебниците не са включени в цената.

Цена на учебник: £5

Начало на обучението за начинаещи: 02.03.2019 година

Начало на обучението за напреднали: 02.03.2019 година

График на обучението А2.1 Pre- Intermediate:Събота и Неделя от 13:00 до 15:00 часа

График на обучението А1.1 Elementary:Събота и Неделя от 15:00 до 17:00 часа

Адрес: Haverstock school, 24 Haverstock hill, post code:NW3 2BQ

Сумата от £175 може да бъде заплатена на две вноски:първа вноска депозит £50, втора вноска £125 последната вноска трябва да бъде направена не по-късно от 1 седмици след началото на обучението.

За да резервирате своето място в групата, трябва да се обадите на посочения телефон за контакт и да заплатите депозит в размер на £50 като ги преведете в следната банкова сметка: sort code: 30-99-97, account number: 32642160.Моля в основание за превода запишете “English course”

При стартиране на курс и последващо неявяване на занятия, Учебен център Рая Лондон, не възстановява сумата заплатена за обучението. Като обезщетение курсиста има право да се включи в друга група със същото ниво на обучение. Изключения са форсмажорни обстоятелства

Име:Георги Георгиев

Тел:07459702621

Имейл:office@ucraya.co.uk